Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki - NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie 

od dnia 01.02.2017 r. do wyczerpania funduszy

ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Piaseczno.

 

Warunki otrzymania stypendium:

Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie w Piasecznie:

  • podjęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (będącą szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej), lub
  • kontynuują naukę na określonym poziomie kształcenia lecz w wyższej klasie/semestrze szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych lub na wyższym roku/semestrze wyższej (w formie studiów niestacjonarnych)
  • oraz spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społeczne

 

Aby ubiegać się o stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki należy złożyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie ul. Szkolna 20 w pok. nr 13 (numer telefonu: 22 737 62 12)

 

Wniosek można pobrać (tutaj)

Metryka strony
Data publikacji : 27.01.2017
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 1560