Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Zakończenie naboru na staż dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach RPO WM

 

Nabór zakończony

Nabór na staż dla osób w wieku 30 lat i powyżej

 w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

został  zakończony.

Metryka strony
Data publikacji : 18.04.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 652