Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i powyżej (RPO WM).

                                                     

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uprzejmie  informuje, że od dnia 25.05.2017r. do 31.05.2017r. do godziny 15.00 będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (36 dotacji) dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, którzy spełniają poniższe trzy kryteria, które są obligatoryjne dla wszystkich uczestników:

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

1.

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej posiadająca niskie kwalifikacje (tj. ukończone wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

lub/i

  • osoba w wieku 50 lat i więcej

lub

  • kobieta w wieku 30 lat i powyżej

2.

  Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie

3.

  Osoba bezrobotna z ustalonym - II profilem pomocy

                                                           - I profilem (w uzasadnionych przypadkach)

Osoby składające wnioski zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym z zakresu ABC Przedsiębiorczości.

Osoby, które otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności w ramach projektu zobowiązane będą do uruchomienia działalności w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania środków.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonymi Kryteriami.

Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do swojego doradcy klienta.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737-62-29

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.

Rozpatrzenie wniosków przez Komisję rozpocznie się 12.06.2017r.

Załączniki do strony

Metryka strony
20.04.2017
26.05.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor: