Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że:

od dnia 07.06.2017 r. do wyczerpania środków

będą przyjmowane

Wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy (tu)

 

PUP w Piasecznie pozyskał środki z rezerwy Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

dla osób zamieszkujących na wsi.

 

Wszystkie staże będa organizowane na okres do 5 miesięcy (staże muszą się zakończyć najpóźniej 30.11.2017 r. )

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowane do realizacji wnioski o zorganizowanie stażu z deklaracją zatrudnienia po zakończonym stażu.

 

Uwaga:

  • wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
  • wniosek należy złożyć na obowiązującym druku w wyznaczonym terminie;
  • staże będą przyznawane jedynie osobom bezrobotnym dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2 c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.)

 

Metryka strony
Data publikacji : 02.06.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 931