Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Zakończenie naboru na szkolenia w ramach projektu RPO WM (dla osób w wieku 30 lat i powyżej).

Uwaga!

Nabór na szkolenia indywidualne (dla osób w wieku 30 lat i powyżej)

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” 

został zakończony.

Metryka strony
Data publikacji : 13.07.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 718