Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór uzupełniający wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że:

od dnia 24.07.2017r. 

będą przyjmowane wnioski na:
(nabór uzupełniający)

 

  „wnioski  o refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia”

 

Refundacja może zostać przyznana pracodawcy (tj. jednostce organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobie fizycznej, jeżeli zatrudniają oni co najmniej jednego pracownik) oraz przedsiębiorcy nie zatrudniającemu pracownika, na okres 12 miesięcy.

Pracodawcy chcący skorzystać ze wsparcia zobowiązani będą do zatrudnienia  skierowanych  bezrobotnych  w pełnym wymiarze czasu pracy nie tylko przez okres wskazanych 12 miesięcy refundacji, ale również przez kolejne 12 miesięcy.

Uwaga !!!

Refundacja (zwrot poniesionych kosztów) za zatrudnienie bezrobotnego w 2017 roku dokonywana będzie dopiero w 2018 roku.

 

Skierowanie  do pracy w ramach przedmiotowej formy mogą otrzymać osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia, dla których został ustalony II profil pomocy.

 

 Refundacja stanowi dla pracodawcy lub przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą-w rozumieniu prawa konkurencji UE-pomoc de minimis. Taki podmiot, aby otrzymać refundację musi spełnić warunki do objęcia pomocą de minimis.

 

Uwaga:

  • wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
  • Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu

 

Informacja w pokoju nr 11

 

Wniosek można pobrać (tutaj)

Metryka strony
Data publikacji : 24.07.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 790