Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, iż w dniach:

21.08.2017 r. – 31.08.2017 r.

w pok. nr 13 będą przyjmowane

wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

(trwających lub rozpoczynających się w 2017 roku)

 

 

ABY UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NALEŻY:

  1. Wypełnić wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów studiów podyplomowych wraz załącznikami
  2. Z wypełnionym wnioskiem zgłosić się po opinię do swojego doradcy klienta (osoby z zasiłkiem doradca klienta pok. 14 ul. Szkolna 20, osoby bez zasiłku doradca klienta ul. Chyliczkowska 20A)
  3. Złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami u swojego doradcy klienta bądź w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno)                 

 

Przy rozpatrywaniu wniosków na dofinansowanie na studia podyplomowe komisja będzie brała pod uwagę:

  • uzasadnienie celowości,
  • konieczność zmiany lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych,
  • utratę zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
  • zapotrzebowanie na rynku pracy na kwalifikacje, które wnioskodawca uzyska w wyniku ukończenia wskazanych studiów,
  • realizację przez wnioskodawcę obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie 12 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:1.czy nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, innej formy aktywizacji bezr.  2.czy nie był pozbawiony statusu bezrobotnego/poszukującego pracy z powodu nie stawienia się w PUP w wyznaczonych terminach
  • osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat korzystały ze wsparcia urzędu pracy będą brane pod uwagę w drugiej kolejności.

 

Komisja rozpatrująca wnioski odbędzie się 18.09.2017r.

Złożenie wniosku nie oznacza przyznania dofinansowania.

Wnioski złożone poza w/w terminem przyjmowania zostaną rozpatrzone negatywnie.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 12

 

Wnisek można pobrać (tutaj)

Metryka strony
Data publikacji : 27.07.2017
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 1193