Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Zakończenie naboru uzupełniającego o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM.

 

Nabór na staż dla osób w wieku 30 lat i powyżej

 w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

został  zakończony.

 

Metryka strony
Data publikacji : 16.08.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 633