Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Uzupełniający nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że:

od dnia 04.09.2017 r. do  dnia 08.09.2017r.

będą przyjmowane:

 

  • Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (3 stanowiska pracy)

 

Uwaga:

  • wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
  • wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi od 18.01.2017r. kryteriami refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Ze względu na ograniczone środki finansowe, wnioski złożone przez Wnioskodawców, którzy w 2016 roku otrzymali w/w refundację zostaną przyjęte do realizacji w drugiej kolejności.

 

Rozpatrzenie wniosków przez odpowiednią Komisję rozpocznie się w dniu 19.09.2017r.

 

Informacja w pokoju nr 11 (tel: 22 737 62 14)

 

Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będą mieli pracodawcy, którzy w tym roku nie otrzymali środków w ramach danej formy wsparcia.

 

Metryka strony
Data publikacji : 16.08.2017
Data modyfikacji : 25.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 846