Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że:

od dnia 25.09.2017 r. do dnia  06.10.2017 r.

będą przyjmowane

 

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

 

PUP w Piasecznie pozyskał środki z rezerwy Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej   w ramach programów:

 

  1. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale,
  2. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie meldunku stałego lub czasowego na terenach wiejskich powiatu piaseczyńskiego).

 

 

Uwaga:

  • Osoby składające wniosek zobowiązane są dołączyć zaświadczenie z uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym z zakresu ABC przedsiębiorczości;
  • wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
  • wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie na obowiązującym druku wraz z kompletem załączników;
  • środki będą przyznawane jedynie osobom bezrobotnym dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2 c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.).

Informacje dotyczącą naboru można uzyskać pod numerem (22) 737-62-29, pokój 11 stanowisko 7     (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno).

Metryka strony
Data publikacji : 31.08.2017
Data modyfikacji : 31.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 2384