Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Koniec naboru uzupełniającego o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Uwaga !!! koniec naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że:

do  dnia 29.09.2017r. do godziny 15.00 będą przyjmowane wnioski na:

(nabór uzupełniający trwający od 24.07.2017r.)

Refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki społeczne na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie  z art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. dz. u. z 2017r. poz.1065 za zm.)

Metryka strony
Data publikacji : 28.09.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 662