Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Wstrzymanie naboru wniosków refundacje ZUS

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uprzejmie informuje,
że od dnia 05.10.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków
o PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
zgodnie  z art. 47- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1065 ze zm.), po okresie 12 miesięcy.

Metryka strony
Data publikacji : 02.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 769