Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Dodatkowy nabór o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia!

                                                                                     

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że w związku z zaoszczędzonymi środkami w dniu 08.12.2017 r. (piątek) będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W ramach dodatkowego naboru Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ma możliwość przyznania

2 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki nr 1-4, 
a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek nr 5.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki nr 1-4, 
a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek nr 5

1.

Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP Piaseczno

2.

Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

3.

  Osoba niekształcąca się w systemie dziennym.

4.

Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni. 

5.

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m – cy od dnia rejestracji.

 

 

Decyzją Dyrektora PUP osoby planujące złożyć wniosek w ramach projektu nie muszą uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym z zakresu  ABC przedsiębiorczości.

Osoby, które otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w/w projektu zobowiązane będą do uruchomienia działalności w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania środków.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonymi Kryteriami.

Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do swojego doradcy klienta.

Informacje dotyczącą naboru można uzyskać pod numerem (22) 737-62-29, pokój 11 stanowisko 7 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno).

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.   

Metryka strony
Data publikacji : 01.12.2017
Data modyfikacji : 04.12.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 1129