Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i powyżej ramach projektu RPO WM.

Nabór wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i powyżej

 w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

został  zakończony.

 

Metryka strony
Data publikacji : 15.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 877