Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

Nabór wniosków na szkolenie indywidualne

finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 12.03.2018 r. do wyczerpania funduszy

będą przyjmowane

wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne 

szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające deklarację zatrudnienia

bądź

oświadczenie o zamiarze założenia działalności gospodarczej 

w trakcie 60 dni po ukończonym szkoleniu.

 

  • w przypadku stosunku pracy: zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące, przynajmniej ½ etatu
  • w przypadku umowy cywilnoprawnej: umowa zawarta na co najmniej 3 miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 01.01.2018r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 100,00zł brutto)
  • w przypadku działalności gospodarczej : prowadzenie działalności co najmniej przez okres 3 miesięcy.

Urząd Pracy w Piasecznie w ramach zrealizowanych szkoleń bada efektywność szkolenia w ciągu dwóch miesięcy od jego zakończenia. Dlatego też konieczne jest wywiązanie się z w/w oświadczeń w terminie 60 dni od daty zakończenia szkolenia.

Termin 60 dni nie podlega wydłużeniu zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy nie finansuje szkoleń w zakresie kurs prawa jazdy kat. B

Ze względu na racjonalność wydatkowania środków publicznych koszt szkolenia nie może przekroczyć 8 000,00 zł.

ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. Wypełnić wniosek na szkolenie indywidualne wraz załącznikami (oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończonym szkoleniu lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej)                                  
  2. Z wypełnionym wnioskiem zgłosić się po opinię do swojego doradcy klienta (osoby z zasiłkiem doradca klienta pok. 14 ul. Szkolna 20, osoby bez zasiłku doradca klienta ul. Chyliczkowska 20A)
  3. Złożyć kompletny wniosek u swojego doradcy klienta bądź w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, nr telefonu: 22 737 62 12)                 

MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK NA JEDNO SZKOLENIE

Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty złożenia.

 Osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat korzystały ze wsparcia urzędu pracy będą brane pod uwagę w drugiej kolejności.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 09.03.2018
Data modyfikacji : 09.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca:
Autor :
Liczba wejść: 1465