Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Zakończenie uzupełniającego naboru wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i powyżej ramach projektu RPO WM.

 

Od dnia 29.03.2018r. nie będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Refionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Metryka strony
Data publikacji : 28.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 514