Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażania lub doposażania stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że:

od dnia 14.05.2018r. do  dnia 18.05.2018r. do godziny 15.00 w siedzibie PUP Piaseczno  przy ul. Szkolna 20 w Piasecznie

będą przyjmowane:

  • Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

               (10 stanowisk pracy zostanie utworzonych ze środków z Funduszu Pracy)

Uwaga:

  • Wniosek jest oceniany w formie konkursu przez komisję, zgodnie z obowiązującymi od 09.02.2018r. kryteriami refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępnymi na stronie urzędu: www.puppiaseczno.com
  • Wniosek należy wypełnić czytelnie bez pozostawienia nie wypełnionych rubryk, jeżeli któraś z pozycji wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać: „brak”, „nie posiadam”, „nie wymagane”
  • Kwota przyznanych środków nie może być wyższa niż 600% przeciętnego wynagrodzenia
  • Ze względu na ograniczone środki finansowe, wnioski złożone przez Wnioskodawców, którzy w 2016-2017 roku otrzymali w/w refundację zostaną przyjęte do realizacji w drugiej kolejności.

               W/W WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE PRZEZ KOMISJĘ W DNIU 28.05.2018r.

 

Informacja w pokoju nr 11 ( tel: (22) 737-62-14)

Metryka strony
Data publikacji : 16.04.2018
Data modyfikacji : 16.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Emilia Krupa
Autor :
Liczba wejść: 566