Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Projekt „Włącz swoją szansę”

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.  Uczestnikami projektu mogą zostać osoby: -Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, -Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, -Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej), -Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, -Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, -Osoby z niepełnosprawnościami, -Osoby korzystające z PO PŻ, -Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Metryka strony
Data publikacji : 20.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 524