Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że:

od dnia 17.09.2018 r. do dnia  21.09.2018 r.

będą przyjmowane:

 

  • Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z  Funduszu Pracy.

 

 

Uwaga:

  • osoby, które otrzymają wsparcie zobowiązane będą do otworzenia działalności gospodarczej w 2018r.
  • osoby składające wniosek zobowiązane są dołączyć zaświadczenie z uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym z zakresu ABC przedsiębiorczości.
  • wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
  • wniosek należy złożyć na obowiązującym druku wraz z kompletem załączników w wyznaczonym terminie;
  • środki będą przyznawane jedynie osobom bezrobotnym dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r, poz. 1265 ze zm. i poz. 1149).
  • planowane posiedzenie komisji oceniającej złożone wnioski odbędzie się od dnia 27.09.2018r.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 07.08.2018
Data modyfikacji : 05.09.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 1202