Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Uzupełniający nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 14.08.2018r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

 W ramach projektu realizowane będą szkolenia, które kończą się uzyskaniem przez uczestników uprawnień, tj. zdanym egzaminem państwowym i otrzymaniem formalnego dokumentu.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i powyżej spełniających wszystkie poniższe kryteria (1-3):

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI ORAZ REALIZACJĄ PROJEKTU RPO WM

1.

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej posiadająca niskie kwalifikacje (tj. ukończone wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

lub/i

  • osoba w wieku 50 lat i więcej

2.

 Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie

3.

   Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

 

 

 

Ze względu na racjonalność wydatkowania środków publicznych koszt szkolenia nie może przekroczyć 8 000,00 zł.

Szkolenia muszą zakończyć się najpóźniej 30.11.2018r.

 

ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE NALEŻY:

  1. Wypełnić wniosek na szkolenie indywidualne wraz załącznikami                               
  2. Z wypełnionym wnioskiem zgłosić się do swojego doradcy klienta w celu uzyskania opinii i weryfikacji kryteriów kwalifikowalności oraz doradcy zawodowego.
  • osoby z zasiłkiem: doradca klienta pok. 14 ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno
  • osoby bez zasiłku: doradca klienta ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno

      3. Złożyć kompletny wniosek u swojego doradcy klienta bądź w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, 22-737-62-12)

MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK NA JEDNO SZKOLENIE.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 13.08.2018
Data modyfikacji : 15.10.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 672