Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

UWAGA UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

                                                                                                             UWAGA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

              WNIOSKÓW NA WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

                                                                                       Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że:

             od dnia 03.09.2018r. do  dnia 06.09.2018r. do godziny 15.00 w siedzibie PUP Piaseczno  przy ul. Szkolna 20 w Piasecznie

                                                                                                         będą przyjmowane:

  • Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

     (PUP przewiduje utworzenie 4 miejsc pracy jednakże liczba utworzonych stanowisk  uzależniona będzie od kwot wnioskowanych środków z Funduszu Pracy)

Uwaga:

  • Wniosek jest oceniany w formie konkursu przez komisję, zgodnie z obowiązującymi od 09.02.2018r. kryteriami refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępnymi na stronie urzędu: www.puppiaseczno.com
  • Wniosek należy wypełnić czytelnie bez pozostawienia nie wypełnionych rubryk, jeżeli któraś z pozycji wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać: „brak”, „nie posiadam”, „nie wymagane”
  • Kwota przyznanych środków nie może by wyższa niż 600% przeciętnego wynagrodzenia (od 1 wrzesień 2018r.  będzie można wnioskować do kwoty 27 126,48zł )
  • Ze względu na ograniczone środki finansowe, wnioski złożone przez Wnioskodawców, którzy w 2016-2018 roku otrzymali w/w refundację zostaną przyjęte do realizacji w drugiej kolejności.

  W/W WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE PRZEZ KOMISJĘ W DNIACH  10-13.09.2018r. A DECYZJE ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ

                               Wszelkie pytania prosimy kierować  osobiście do pokoju nr 11 ul. Szkolna 20 

 

Metryka strony
Data publikacji : 20.08.2018
Data modyfikacji : 21.08.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Emilia Krupa
Autor :
Liczba wejść: 615