Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Zakończenie naboru wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne dla osób do 30 roku życia w ramach projektu PO WER.

 

 

 

 

 

 

Nabór na szkolenia indywidualne dla osób do 30 roku życia

 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

został zakończony.

Metryka strony
Data publikacji : 12.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Emilia Pszkit
Autor :
Liczba wejść: 310