Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Zakończenie naboru wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM.

 

Nabór na szkolenia indywidualne dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego został zakończony.

Metryka strony
Data publikacji : 19.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 302