Dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu z prawem do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, gdy z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
 

Dodatek przysługuje przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (do pobrania tu)
  2. Kserokopia umowy o pracę (oryginał do wglądu)
  3. Numer konta

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  • skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane przez starostę ze środków Funduszu pracy,
  • podjęcia przez bezrobotnego własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inna pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny,
  • podjęcia przez bezrobotnego własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granica Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

 

Podstawowe akty prawne:

1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.) (do pobrania tu)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20

Tel.  (022) 73 76 215

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 20.08.2014
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 5476