Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia

O refundację kosztów opieki nad dzieckiem może ubiegać się osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem może być przyznana w przypadku:

  • podjęcia przez osobę bezrobotną zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, skierowania  na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
  • osiągania miesięcznie z tego tytułu przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Koszty opieki nad dzieckiem mogą być refundowane w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.


Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem może być przyznana na okres:

  • do 6 miesięcy, w przypadku podjęcia przez osobę bezrobotną zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia w przypadku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

 

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 12

Tel. 22 73 76 224

Metryka strony
Data publikacji : 19.11.2014
Data modyfikacji : 15.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 2955