Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy podjęli dalszą naukę w szkole ponad gimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiują w formie studiów niestacjonarnych, Starosta na wniosek bezrobotnego może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza sie kwoty tego stypendium. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę oraz zaświadczenie o dochodach.

Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 13

Tel. (022) 73 76 212

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 13.08.2014
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 3848