Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Poradnictwo zawodowe opiera się min. na dobrowolności, poufności i ochronie danych.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa świadczone jest przez:

1. porady indywidualne polegające na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązywania jej problemu zawodowego oraz porady indywidualne na odległość (telefon systemy informatyczne)

2. porady grupowe polegające na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego a grupą osób, która zgłasza potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych,

3. informację indywidualną  polegającą  na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu udzielenia jej informacji zawodowej oraz informację indywidualną na odległość

4. informację grupową polegającą na bezpośrednim kontakcie z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych

5. udostępnienie osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym zasobów informacji zawodowych do samodzielnego korzystania.

 

Poza tym do obowiązków doradców zawodowych należy kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskieumożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

Porady indywidualne mają na celu ukierunkowanie co do wyboru  zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub zmiany zatrudnienia, w oparciu m. in. o wyniki badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Porady grupowe prowadzone przez doradców umożliwiającą dokonanie samooceny oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej. Tematyka porad grupowych dotyczy m.in. metod poszukiwania pracy, autoprezentacji i przygotowania się do rozmowy wstępnej, asertywności, sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Zainteresowane osoby bezrobotne zapraszamy do kontaktu.

 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20a, sala nr 1

Tel.  (022) 73 54 651

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 20.08.2014
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 2997