Prawa poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

  • korzystanie z usług rynku pracy,

  • korzystanie z instrumentów rynku pracy.

Po spełnieniu określonych warunków osoby poszukujące pracy mają możliwość:

  • uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku skierowania poza miejscem zamieszkania,

  • uzyskania części lub całości zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,

  • uzyskania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,

  • uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,

  • uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i powrotu na badania lekarskie lub psychologiczne.


 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U.z 2012r. poz.1299) (do pobrania tu)


Bliższe informacje:
Piaseczno, ul. Szkolna 20
Tel. (022) 73 76 227 lub (022) 73 62 226


 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 08.01.2015
Data modyfikacji : 11.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 1949