Terminarz wypłat świadczeń

TERMINARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2017 r.

WYPŁATA W BANKU

Obsługa kasowa jest realizowana w Agencji nr 4295 w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14 /siedziba Starostwa Powiatowego/

Kasa czynna w godz.: 08:30 - 15:00

Lp

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

1

A - J

4.01.2017

1.02.2017

1.03.2017

3.04.2017

4.05.2017

1.06.2017

2

K - M

5.01.2017

2.02.2017

2.03.2017

4.04.2017

5.05.2017

2.06.2017

3

N - T

9.01.2017

3.02.2017

3.03.2017

5.04.2017

8.05.2017

5.06.2017

4

U - Ź,

dodatki aktywizacyjne

10.01.2017

6.02.2017

6.03.2017

6.04.2017

9.05.2017

6.06.2017

 

stypendia szkoleniowe

11.01.2017

10.02.2017

10.03.2017

12.04.2017

10.05.2017

12.06.2017

 

stypendia stażowe, studia, kontynuacja nauki, PFRON

12.01.2017

14.02.2017

14.03.2017

14.04.2017

12.05.2017

14.06.2017

UWAGA!!!

Zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie są do odebrania jedynie w dniu wynikającym z harmonogramu wypłat. W przypadku nie pobrania świadczeń w terminie wynikającym z harmonogramu należy uzgodnić dodatkowy termin wypłaty w PUP ul. Szkolna 20 pokój 4 lub pokój 5.


 

TERMINARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2017 r.

PRZELEWY

Lp.

Nazwisko:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

1k

A - G

5.01.2017

2.02.2017

2.03.2017

4.04.2017

5.05.2017

2.06.2017

2k

H - Ł

9.01.2017

3.02.2017

3.02.2017

5.04.2017

8.05.2017

5.06.2017

3k

M - P

10.01.2017

6.02.2017

6.03.2017

6.04.2017

9.05.2017

6.06.2017

4k

R - Ś

11.01.2017

7.02.2017

7.03.2017

7.04.2017

10.05.2017

7.06.2017

5k,

 

T - Ź,

dodatki aktywizacyjne

12.01.2017

8.02.2017

8.03.2017

10.04.2017

12.05.2017

8.06.2017

 

stypendia szkoleniowe

11.01.2017

10.02.2017

10.03.2017

12.04.2017

10.05.2017

12.06.2017

 

Stypendium stażowe i szkoleniowe finansowane z EFS

13.01.2017

13.02.2017

13.03.2017

13.04.2017

11.05.2017

13.06.2017

 

stypendia stażowe, studia, kontynuacja nauki, PFRON

12.01.2017

14.02.2017

14.03.2017

14.04.2017

12.05.2017

14.06.2017

Metryka strony
30.12.2014
30.05.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor: Karol Wiśniewski