Terminarz wypłat świadczeń

TERMINARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2018 r.

WYPŁATA W BANKU

Obsługa kasowa jest realizowana w Agencji nr 4295 w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14 /siedziba Starostwa Powiatowego/

Kasa czynna w godz.: 08:30 - 15:00

 

Uwaga!!!

od 1 sierpnia następuje zmiana formy wypłat gotówkowych (więcej informacji tutaj)

Od dnia 01.08.2018 Powiatowy Urząd Pracy wprowadził nową formę gotówkowych wypłat. Świadczenia pieniężne(zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny) będzie można odebrać w dowolnym oddziale lub agencji PKO Bank Polski S.A. na terenie całego kraju (wykaz wszystkich oddziałów i agencji dostępny jest na stronie www.pkobp.pl)

 

WYPŁATY W SIERPNIU

10.08.2018

13.08.2018

14.08.2018

WYPŁATY WE WRZEŚNIU:

12.09.2018

13.09.2018

14.09.2018

WYPŁATY W PAŹDZIERNIKU:

10.10.2018

11.10.2018

12.10.2018

WYPŁATY W LISTOPADZIE:

12.11.2018

13.11.2018

14.11.2018

WYPŁATY W GRUDNIU:

12.12.2018

13.12.2018

14.12.2018

UWAGA!!!

Zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie są do odebrania jedynie w dniu wynikającym z harmonogramu wypłat. W przypadku nie pobrania świadczeń w terminie wynikającym z harmonogramu należy uzgodnić dodatkowy termin wypłaty w PUP ul. Szkolna 20 pokój 4 lub pokój 5.


 

TERMINARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2018 r.

PRZELEWY

 

Lp.

Nazwisko:

Wrzesień

październik

Listopad

Grudzień

1k

A - G

4.09.2018

2.10.2018

5.11.2018

4.12.2018

2k

H - Ł

5.09.2018

3.10.2018

6.11.2018

5.12.2018

3k

M - P

6.09.2018

4.10.2018

7.11.2018

6.12.2018

4k

R - Ś

7.09.2018

5.10.2018

8.11.2018

7.12.2018

5k,

 

T - Ź,

dodatki aktywizacyjne

10.09.2018

8.10.2018

9.11.2018

10.12.2018

 

Stypendium stażowe i szkoleniowe finansowane z EFS

12.09.2018

10.10.2018

12.11.2018

12.12.2018

 

Stypendium szkoleniowe

13.09.2018

11.10.2018

13.11.2018

13.12.2018

 

stypendia stażowe, studia, kontynuacja nauki, PFRON

14.09.2018

12.10.2018

14.11.2018

14.12.2018

 

Metryka strony
Data publikacji : 30.12.2014
Data modyfikacji : 31.08.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 20060