Doradztwo zawodowe - przedsiębiorcy

 Udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy poprzez:

  • Identyfikację potrzeb pracodawcy przez zapoznanie się lub pozyskanie informacji, w szczególności o profilu działania pracodawcy, specyfice produkcji lub usług, warunkach pracy i stanie zatrudnienia.
  • Określenie wymagań niezbędnych i wymagań pożądanych dla pracownika na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy, w szczególności kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji psychofizycznych.
  • Dobór kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy

 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20a, sala nr 1

Tel.  (022) 73 54 651

Metryka strony
Data publikacji : 08.08.2014
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 2054