Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy: to bezpłatna usługa polegająca na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz udzielaniu pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca  zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.  

 Zgłoszenia ofert pracy można dokonać:

  • osobiście w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Piaseczno ul. Szkolna 20,  pokój nr 12
  • faxem pod numerem 22 737 62 28
  • e-mailem: sekretariat@puppiaseczno.com

Oferta pracy będzie ważna maksymalnie przez 30 dni. W przypadku podania innego okresu w punkcie 24, oferta będzie ważna przez wskazany okres. 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy można pobrać tu.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój 12

Tel.  (022) 737 62 21

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 13.08.2014
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 20279