Nabory wniosków prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Dla pracodawców i przedsiębiorców

 

 

Lp.

 Program

 Termin składania wniosków

 Szczegółowe informację nt. programu

1.     

Dofinansowanie zatrudnienia dla osób 50+

  od 11.02.2019 r. do wyczerpania środków      .

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3352,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-skierowanego-bezro.html

Doradca klienta lub pok. nr 12

 2.     

 Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

11-15.02.2019 r.

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3349,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-p.html

Pokój nr 13

 3.     

Doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM (EFS)

04-15.03.2019 r. 

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 11

          4.

 Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

(FP)

sierpień/wrzesień 2019 r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 11

               

          5.

Doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)  

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 12

               6.

 Grant na telepracę

      brak naboru w 2019 r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 13 

 7.     

 Prace interwencyjne   

  od 11.02.2019 r. do wyczerpania środków 

 

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3354,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-prac-interwencyjnych.html

Doradca klienta lub pok. nr 11

               8.

 

Prace interwencyjne     RPO WM (EFS)

 

  od 11.02.2019 r. do wyczerpania środków 

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

 

Doradca klienta lub pok. nr 11

9.    

 Refundacja  składek  społecznych

  od 28.01.2019 r. do wyczerpania środków

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3353,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowej-refundacji-poniesionych-kosztow-z-tytul.html

Doradca klienta lub pok. nr 11

10.     

Staż (FP)

  od 04.03.2019 r. do wyczerpania środków

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 12

 

              11. 

  Staż w ramach POWER (EFS)

   od 07.01.2019 r. do wyczerpania środków    

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3339,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-do-30-roku-zycia-w-ramach-projekt.html

Doradca klienta lub pok. nr 12

 

              12. 

 Staż w ramach
RPO WM (EFS)

  od 04.02.2019 r. do wyczerpania środków

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

 

Doradca klienta lub pok. nr 12

 

              13. 

Staż dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON)

 

Więcej informacji tutaj

 

Doradca klienta lub pok. nr 12

14. Staż w ramach z rezerwy Funduszu Pracy

 

Więcej informacji tutaj

 

Doradca klienta lub pok. nr 12

              15.  Świadczenia aktywizacyjne     brak naboru w 2019 r.

 kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 13

  

 

 

 Dla osób bezrobotnych

Lp.

 Program

 Termin składania wniosków

 Szczegółowe informację nt. programu

1.

Bon stażowy

        brak naboru w 2019 r.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 12

2.

Bon na zasiedlenie

   od 28.01.2019 r.           do wyczerpania środków

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 11

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3355,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-na-zasiedlenie-dla-osob-bezrobotnych-do-30-roku.html

3.

Bon zatrudnieniowy

          brak naboru           w 2019 r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 12

4.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (FP)

wrzesień/październik 2019 r.

 

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 11

 

5.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej z rezerwy Funduszu Pracy

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

 

        6.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM (EFS)

 

    od 04.03.2019 r.         do wyczerpania  środków

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

 

7.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER (EFS)

   od 04.03.2019 r.         do wyczerpania środków

 

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

 

8.

Dotacje na podjecie działanosci gospodarczej dla osób niepełnosprawnych (PFRON)

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

 

Doradca klienta lub pok. nr 12

9. Studia podyplomowe            brak naboru w 2019 r.

 

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 13

 

 

 

10. Stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki         brak naboru w 2019 r.

 

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 13

 

 

 

11. Szkolenia w ramach FP

     od 21.01.2019 r.     do wyczerpania środków

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3350,Nabor-wnioskow-na-szkolenie-indywidualne-finansowane-ze-srodkow-Funduszu-Pracy.html

Doradca klienta lub pok. nr 13

 

12. Szkolenia w ramach
PO WER (EFS)
od 16.01.2019 r. do wyczerpania środków 

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3348,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-dla-osob-do-30-roku-zycia.html

Doradca klienta lub pok. nr 13

13. Szkolenia w ramach RPO WM (EFS)

  od 04.03.2019 r.        do wyczerpania środków

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

 

Doradca klienta lub pok. nr 13

14. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON)  

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

 

Doradca klienta lub pok. nr 12

 

15. Bon szkoleniowy        brak naboru w 2019 r.

 kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 13

 

Metryka strony
Data publikacji : 05.02.2015
Data modyfikacji : 18.01.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 57253