Nabory wniosków prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Dla pracodawców i przedsiębiorców

 

 

Lp.

 Program

 Termin składania wniosków

 Szczegółowe informację nt. programu

1.     

Dofinansowanie zatrudnienia dla osób 50+

od 01.02.2017r.
do 16.05.2017r.

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2786,Nabory-wnioskow-od-1-lutego-2017r.html

2.     

 Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

od 01.03.2017r.
do 06.03.2017r.

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2840,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-p.html

3.     

Doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM (EFS)

od 03.04.2017r.
do 13.04.2017r.

uzupełniający nabór od 04.09.2017r. do 08.09.2017r.

 

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3023,Uzupelniajacy-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-st.html

     4.  Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

od 03.04.2017r.
do 13.04.2017r.

uzupełniający nabór od 04.09.2017r. do 08.09.2017r.

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3022,Uzupelniajacy-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-st.html

                5. Doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)   Więcej informacji tutaj

6.     

 Grant na telepracę

Brak naboru w   2017 r.

Doradca klienta lub pok. nr 13 

kliknij aby uzyskać więcej informacji

7.     

 Prace interwencyjne

od 22.05.2017r.
do 31.05.2017r

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2786,Nabory-wnioskow-od-1-lutego-2017r.html

8.     

 Refundacja  składek  społecznych

od 01.02.2017r.
do 05.10.2017r.

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2786,Nabory-wnioskow-od-1-lutego-2017r.html

10.     

 Refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodznia, nagrody oraz składki na ubezpiecznie społeczne  bezrobotnych do 30 roku życia

od 24.07.2017r.
do 29.09.2017r.

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3003,Nabor-uzupelniajacy-wnioskow-o-refundacje-czesci-kosztow-poniesionych-na-wynagro.html

 

11.     

Staż

od 07.06.2017r.
do 23.06.2017r.

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2960,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-z-Funduszu-Pracy.html

 

                12. 

  Staż w ramach POWER (EFS)

od 09.01.2017r.
do 10.05.2017r

 

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2763,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-w-ramach-projektu-PO.html

 

                13. 

 Staż w ramach
RPO WM (EFS)

od 02.01.2018r.
do 15.01.2018r.

 

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2884,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-lat-i-pow.html

 

                14. 

Staż dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON

od 25.04.2017r.
do wyczerpania środków 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2928,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-i-o-skierowanie-na-szkolenie-ze-srodkow-PF.html

               15.  Świadczenia aktywizacyjne Brak naboru w   2017r.

Doradca klienta lub pok. nr 13 

kliknij aby uzyskać więcej informacji

  

 

 

 Dla osób bezrobotnych

Lp.

 Program

 Termin składania wniosków

 Szczegółowe informację nt. programu

1.

Bon stażowy

od 06.02.2017
do wyczerpania środków

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2824,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-stazowego-dla-osob-bezrobotnych.html

 

2.

Bon na zasiedlenie

od 01.02.2017r.
do wyczerpania środków

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

3.

Bon zatrudnieniowy

Brak naboru w  2017 r

 

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

4.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (FP)

od 01.03.2017
do 17.03.2017

oraz

od 25.09.2017
do 06.10.2017

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3036,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-z-Fund.html

 

 

5.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM (EFS)

od 25.05.2017
do 31.05.2017

oraz

08.12.2017

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2924,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowych-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospo.html

6.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER (EFS)

 od 10.01.2017
do 27.03.2017

oraz

 od 04.09.2017 do 21.09.2017

              oraz

           08.12.2017

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3039,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-rama.html

7.

Dotacje na podjecie działanosci gospodarczej dla osób niepełnosprawnych (PFRON)

od 22.05.2017
do 05.06.2017

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2944,Nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznania-osobie-niepelnosprawnej-srodkow-na-podjecie-.html

8. Studia podyplomowe od 21.08.2017
do 31.08.2017

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3007,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-studiow-podyplomowych.html

 

 

9. Stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki od 01.02.2017
do 08.09.2017

 

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2801,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-z-tytulu-podjecia-dalszej-nauki.html

 

 

10. Szkolenia w ramach FP od 01.02.2017
do wyczerpania środków

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2788,Nabor-wnioskow-na-szkolenie-indywidualne-finansowane-ze-srodkow-Funduszu-Pracy.html

 

11. Szkolenia w ramach
PO WER (EFS)
od 16.01.2017
do 16.11.2017

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2770,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-w-ramach-projektu-PO-WER.html
12. Szkolenia w ramach RPO WM (EFS)

    od 17.01.2018       do wyczerpania środków

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2885,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-w-ramach-projektu-RPO-WM-.html
13. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON) od 25.04.2017r.
do wyczerpania środków 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2928,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-i-o-skierowanie-na-szkolenie-ze-srodkow-PF.html

14. Bon szkoleniowy od 01.02.2017r.
do wyczerpania środków

Doradca klienta lub pok. nr 13

 kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2803,Nabor-wnioskow-na-realizacje-bonow-szkoleniowych.html

 

Metryka strony
Data publikacji : 05.02.2015
Data modyfikacji : 15.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 28735