Nabory wniosków prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Dla pracodawców i przedsiębiorców

 

 

Lp.

 Program

 Termin składania wniosków

 Szczegółowe informację nt. programu

1.     

Dofinansowanie zatrudnienia dla osób 50+

brak naboru w 2018r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 12

 2.     

 Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

15-16.02.2018r.

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3169,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-p.html

Pokój nr 13

 3.     

Doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM (EFS)

Brak naboru w 2018r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 11

          4.

 Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

(FP)

14-18.05.2018r.

Nabór uzupełniający:

03-06.09.2018r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 11

               

          5.

Doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON) Brak naboru w 2018r.

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 12

               6.

 Grant na telepracę

Brak naboru w 2018r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 13 

 7.     

 Prace interwencyjne   

od 15.02.2018 do 09.04.2018r.

Nabór uzupełniający :

od 23.04.2018r do 24.04.2018r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3174,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-prac-interwencyjnych-oraz-o-przyznanie-jednorazo.html

Doradca klienta lub pok. nr 11

               8.

 

Prace interwencyjne     RPO WM (EFS)

 

    od 02.01.2018       do 22.08.2018r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3132,Informacja-o-naborze-wnioskow-w-2018-r-o-zorganizowanie-prac-interwencyjnych-w-r.html

Doradca klienta lub pok. nr 11

9.    

 Refundacja  składek  społecznych

od 15.02.2018 do 09.07.2018r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3174,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-prac-interwencyjnych-oraz-o-przyznanie-jednorazo.html

Doradca klienta lub pok. nr 11

10.     

Staż (FP)

19.03-26.03.2018

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 12

 

              11. 

  Staż w ramach POWER (EFS)

   od 05.02.2018r.       do 21.02.2018r.

oraz 14-18.05.2018r.

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2884,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-lat-i-pow.html

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 12

 

              12. 

 Staż w ramach
RPO WM (EFS)

od 02.01.2018r.
do 15.01.2018r.

oraz

21.03.2018r. do 28.03.2018r.

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2884,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-lat-i-pow.html

Doradca klienta lub pok. nr 12

 

              13. 

Staż dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON)

od 3.04.2018 do 24.08.2018

Więcej informacji tutaj

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2884,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-lat-i-pow.html

Doradca klienta lub pok. nr 12

14. Staż w ramach programu regionalnego - Mazowsze 2018 - Rezerwa

14-18.05.2018r.

oraz

od 28.05.2018 do 11.06.2018

Więcej informacji tutaj

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2884,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-lat-i-pow.html

Doradca klienta lub pok. nr 12

              15.  Świadczenia aktywizacyjne Brak naboru w 2018r.

 kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 13

  

 

 

 Dla osób bezrobotnych

Lp.

 Program

 Termin składania wniosków

 Szczegółowe informację nt. programu

1.

Bon stażowy

Brak naboru w 2018r.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 12

2.

Bon na zasiedlenie

od 15.02.2018r. do 21.09.2018r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 11

3.

Bon zatrudnieniowy

Brak naboru w 2018r.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 12

4.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (FP)

    od 17.09.2018 do 21.09.2018.

 

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 11

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3291,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-z-Fund.html

5.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu regionalnego - Mazowsze 2018 - Rezerwa

  od 17.09.2018 do 21.09.2018

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3292,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-rama.html

        6.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM (EFS)

od 28.02.2018 do 17.04.2018

oraz

w dniu 17.09.2018

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3193,Nabor-wnioskow-na-szkolenie-indywidualne-finansowane-ze-srodkow-Funduszu-Pracy.html

7.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER (EFS)

od 01.03.2018 do 13.06.2018

oraz

od 17.09.2018 do 20.09.2018

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

nformacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3193,Nabor-wnioskow-na-szkolenie-indywidualne-finansowane-ze-srodkow-Funduszu-Pracy.html

8.

Dotacje na podjecie działanosci gospodarczej dla osób niepełnosprawnych (PFRON)

od 2.05.2018 do 21.05.2018

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3193,Nabor-wnioskow-na-szkolenie-indywidualne-finansowane-ze-srodkow-Funduszu-Pracy.html

Doradca klienta lub pok. nr 12

9. Studia podyplomowe Brak naboru w 2018r.

 

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 13

 

 

 

10. Stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki Brak naboru w 2018r.

 

Więcej informacji tutaj

Doradca klienta lub pok. nr 13

 

 

 

11. Szkolenia w ramach FP

od 12.03.2018

do wyczerpania środków

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3193,Nabor-wnioskow-na-szkolenie-indywidualne-finansowane-ze-srodkow-Funduszu-Pracy.html

Doradca klienta lub pok. nr 13

 

12. Szkolenia w ramach
PO WER (EFS)
    od 05.02.2018r.       do 12.09.2018r.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2885,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-w-ramach-projektu-RPO-WM-.html

Doradca klienta lub pok. nr 13

13. Szkolenia w ramach RPO WM (EFS)

    od 17.01.2018       do 07.05.2018

oraz 

od 14.08.2018r.       do 19.10.2018

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2885,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-w-ramach-projektu-RPO-WM-.html

Doradca klienta lub pok. nr 13

14. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON) od 3.04.2018 do 24.08.2018

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2885,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-w-ramach-projektu-RPO-WM-.html

Doradca klienta lub pok. nr 12

 

15. Bon szkoleniowy Brak naboru w 2018r.

 kliknij aby uzyskać więcej informacji

Doradca klienta lub pok. nr 13

 

Metryka strony
Data publikacji : 05.02.2015
Data modyfikacji : 19.10.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 55580