Misja Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

 

Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy powiatu piaseczyńskiego.

 

Założoną misję urząd pracy zamierza osiągnąc poprzez:

1. Aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

2. Promocję usług i instrumentów rynku pracy w celu tworzenia nowych miejsc pracy
i zapobiegania utraty zatrudnienia.

3. Wspieranie przedsiębiorczości.

4. Współpracę z partnerami rynku pracy.

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

6. Dostosowanie oferty  edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

Metryka strony
Data publikacji : 13.07.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 12740