Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w 2017r.

18.01.2017r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w bieżącym roku. Rada zajmowała się głównie zaopiniowaniem podziału kwot środków Funduszu Pracy na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu w 2017r.

28.04.2017r. odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, której kadencja rozpoczęła się w kwietniu 2013r.

Starosta Wojciech Ołdakowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Danuta Świetlik i Przewodniczący Jan Kurzępa podziękowali członkom Rady za aktywny udział oraz współpracę w realizowaniu przez samorząd powiatu zadań w zakresie polityki rynku pracy.

05.09.2017r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na przewodniczącego wybrany został P. Jan Kurzępa, na wiceprzewodniczącego - P. Kinga Krzemińska-Puzio. W posiedzeniu uczestniczył P. Wojciech Ołdakowski - Starosta Piaseczyński, P. Arkadiusz Strzyżewski - Wicestarosta Piaseczyński oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy. W posiedzeniu omówione zostały sprawy organizacji pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy w bieżącej kadencji.  

Metryka strony
Data publikacji : 03.01.2017
Data modyfikacji : 21.09.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 835