Podnosimy jakość i dostępność usług!

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje projekt

„Podnosimy jakość i dostępność usług!”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.

Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań  na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

Projekt ma na celu wsparcie kadrowe publicznych służb zatrudnienia w powiecie piaseczyńskim poprzez współfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Realizacja projektu przyczynia się do uzyskania zatrudnienia na poziomie zgodnym ze standardami usług rynku pracy, a w związku z tym podniesienia jakości i dostępności usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego na odpowiedni poziom.

 

Realizacja tego projektu przewidziana została na okres 01.12.2011r. – 31.12.2013 r.

W ramach projektu są zatrudnione 2 osoby: 1 pośrednik pracy i 1 doradca zawodowy  

 

Całkowita wartość projektu: 151 288,00 zł

Całkowita kwota dofinansowania 128 594,80zł

Wkład własny  - 22 693,20 zł

 

Metryka strony
Data publikacji : 08.08.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 1853