Stop bezrobociu. Chcę pracować!

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w roku 2014
kontynuuje realizację projektu  systemowego pt.

 „Stop bezrobociu. Chcę pracować!” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli jesteś:

  • - pracodawcą możesz złożyć wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej,
  • - osobą bezrobotną możesz zostać skierowany na staż, szkolenie lub otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt obejmie wsparciem osoby bezrobotne: do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pozostałe osoby zarejestrowane w PUP Piaseczno niekwalifikujące się do w/w grup .

Informacja:  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20, Tel: 022 73 76 200.

UWAGA!

Zgodnie z założeniami projektu realizowanego od 2008 r. osoba bezrobotna może być objęta wsparciem tylko jeden raz w ramach projektu  systemowego pt. „Stop bezrobociu. Chcę pracować!”

 

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Metryka strony
Data publikacji : 08.08.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 1992