Utrzymajmy jakość!

logo kl i efs

 Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje projekt

„Utrzymajmy jakość!”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Poddziałanie 6.1.2.

Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań  na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

Projekt ma na celu wsparcie kadrowe publicznych służb zatrudnienia w powiecie piaseczyńskim poprzez współfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Realizacja projektu przyczynia się do uzyskania zatrudnienia na poziomie zgodnym ze standardami usług rynku pracy, a w związku z tym podniesienia jakości i dostępności usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego na odpowiedni poziom.

 

Realizacja tego projektu przewidziana została na okres 01.01.2014r.  - 30.06.2015r .

W ramach projektu zatrudnione jest 5 osób: 2 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych  

 

Całkowita wartość projektu: 341 769, 00 zł

Całkowita kwota dofinansowania 290 503,65 zł

Wkład własny  - 51 265,35 zł

Metryka strony
Data publikacji : 08.08.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 2873