Rejestracja przez Internet

Od 27.05.2013r. jest również możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na  stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wypełniając formularz elektroniczny, niezbędne będzie podanie wymaganych danych i zeskanowanie odpowiednich dokumentów. Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisu osobistego weryfikowanego certyfikatem podpisu osobistego.

UWAGA!!!!

JEŚLI OSTATNIA PRACA WYKONYWANA BYŁA NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIE NALEŻY POBRAĆ DRUK Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie i wypełnić u pracodawcy.
 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie  rejestracji bezrobotnych 
    i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299) (do pobrania tu)


Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20

Tel.  (022) 73 76 227 lub (022) 73 62 226

 

Metryka strony
Data publikacji : 20.08.2014
Data modyfikacji : 05.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 20812