Rejestracja oświadczeń przez internet

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W OPARCIU O OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY

 

Jeśli jesteś podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcom na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, możesz złożyć je przez Internet, nie wychodząc z domu.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.praca.gov.pl

 1. Wchodzimy na stronę www.praca.gov.pl ,
 2. Wybierasz zakładkę „OBSŁUGA INNYCH SPRAW”.
 3. Aby rozpocząć składanie wniosku należy kliknąć na link „OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY (…)”.
 4. Następnie wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek. Zgodnie z właściwością miejscową ze względu na miejsce stałego pobytu lub siedzibę firmy.
 5. Następnie przejdź do edycji wniosku i wypełnij go.
 6. Po wypełnieniu wniosku, sprawdź poprawność danych, następnie kliknij WYŚLIJ. Wypełnienie załączników można pominąć. Kliknij przycisk DALEJ.
 7. Wprowadź dane wymagane do utworzenia weryfikacji konta użytkownika , wpisując swój nr PESEL i nr innego dokumentu tożsamości.
 8. Jeśli posiadasz już konto – wpisz nr pesel i przejdź do pkt.10.
 9. Jeśli nie posiadasz konta, wpisz dane wymagane do utworzenia takiego konta, podając:
 • Identyfikator (dowolny)
 • Nazwisko
 • Imię
 • Nr dokumentu tożsamości i pesel
 • Adres e-mail

    10. Kliknij „PRZEJDŹ DO WYSŁANIA WNIOSKU” a następnie kliknij

„WYŚLIJ WNIOSEK BEZ PODPISU”.

Skontaktuj się z pracownikiem urzędu i uzgodnij termin odbioru zarejestrowanego oświadczenia:

Tel. 22 73 76 217

Metryka strony
Data publikacji : 08.05.2015
Data modyfikacji : 31.03.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 16948